aanpak zakelijk Duits leren

Een cursus Medisch Duits in de praktijk

Mevrouw Tjon-a-Loi werkt als arts in opleiding in Amsterdam. Aangezien in Duitsland veel vraag is naar artsen uit het buitenland, wil zij na haar studie in een ziekenhuis in Duitsland gaan werken. Hiervoor wilde zij medisch Duits leren.  

Het doel van de cursus Medisch Duits

De cursiste wilde

  • met patienten kunnen spreken,
  • een anamnese kunnen afnemen,
  • een onderzoek uitvoeren en
  • met familie kunnen bellen.

De cursus Medisch Duits in de praktijk

De cursiste leerde de vakwoordenschat die zij voor een onderzoek en voor gesprekken met collega’s nodig heeft. Dat deed zij met behulp van afbeeldingen, teksten en cd-opnames van soortgelijke gesprekken. Ook leerde zij zich in een ziekenhuis te oriënteren. Anamnesegesprekken leerde zij met hulp van anamneseformulieren. Wij hielpen haar met het formuleren van de nodige vragen. In rollenspelen leerde zij

  • zich voor te stellen
  • benoemen dat haar Duits nog niet zo goed is
  • naar klachten te informeren
  • beleefd aan de patient opdrachten te geven voor een onderzoek
  • vragen om bepaalde bewegingen uit te voeren
  • telefoongesprekken met familieleden te voeren. 

Het resultaat van de cursus Medisch Duits

Mevrouw Tjon-A-Loi was blij dat zij precies datgene heeft geleerd waar het haar om te doen was. Met de verworvenheid van de training ging ze in Duitsland solliciteren. Lees haar feedback.

Bent u arts en overweegt u in Duitsland of Zwitserland te gaan werken?

U vindt makkelijker een geschikte functie als u alvast Duits spreekt. Wij kunnen u daarbij helpen.

Bel of mail Anne Kewitsch voor een vrijblijvend gesprek.

Academie Aan de Angstel voor moeiteloos en correct communiceren in zakelijk Duits!

 

Zakelijk Duits leren bij Academie Aan de Angstel

Lees hier wat  klanten  over Academie Aan de Angstel vertellen of hoe de trainingen eruit zien. 

Inschrijven nieuwsbrief Academie Aan de Angstel

 

Lid vd DNHK

 

 

Reacties AAdA 4